Kariérové poradenství

Kariérové poradenství

Pro absolventy základní školy praktické je určena především tato kategorie středního vzdělání s výučním listem

E – nižší střední odborné vzdělání s výučním listem

Jde o přípravu především prostřednictvím praktické výuky k výkonu jednoduchých prací v dělnických povoláních (s nižšími nároky na teoretickou část výuky). Úspěšný absolvent získá výuční list. Délka studia je 2, častěji však 3 roky.

Žáci základní školy praktické často usilují o přijetí do oborů středního odborného vzdělání s výučním listem H. Tyto tříleté obory s teoretickou i praktickou výukou směřující k výkonu zejména řemeslných činností jsou pro žáky základní školy praktické příliš náročné, zejména z důvodu většího množství teoretické výuky.

Pro absolventy základní školy speciální je určena především tato kategorie středního vzdělání

C – praktická škola

Jedno a dvouleté programy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, např. z důvodu zdravotního handicapu. Příprava je neprofesní, připravuje pro výkon jednoduchých činností. Absolventi získají vysvědčení.

Plánované exkurze na odborná učiliště

 • SOU Stavební a dřevozpracující U Studia

 • SOU, OU Havířov

 • SŠ Prof. Zdeňka Matějčka Ostrava – Poruba

 • Den řemesel v Hlučíně
 • OU a PŠ Hlučín

Na všechny akce pořádané v rámci kariérového poradenství srdečně zveme také zákonné zástupce žáků.

Pokyny pro podávání přihlášek na učiliště

 • Schůzka s rodiči vycházejících žáků v listopadu 2020.

 • Do 15. 1. 2021 přinese žák vybrané učební obory vypsané v žákovské knížce. Musí být vypsán název a adresa učiliště, název a číslo učebního oboru.

 • Je možné si podat přihlášku maximálně na 2 učební obory.

 • Společně s pololetním vysvědčením dostane žák vyplněné přihlášky a zápisový lístek

 • Rodiče nejpozději do 1. 3. 2021 doručí přihlášky na příslušná učiliště.

 • Pokud je žák přijat, což zákonný zástupce zjistí na webových stránkách příslušného učiliště, odevzdá zápisový lístek na učiliště a to nejpozději do deseti dnů od přijetí.

Základní informace

Zřizovatel: MS kraj
IČO: 619 89 274
ZŠ: 596 746 805
ŠD: 734 266 546
E-mail: info@zskptvajdy.cz
  ZSVaj@po-msk.cz
SPC - 596 768 131
E-mail: spc@zskptvajdy.cz
Jídelna: 596 746 804
ID Datová schránka: 53cf73y

Kde nás najdete

Adresa: Kpt. Vajdy 2656/1a, Ostrava-Zábřeh, 700 30

Kalendář akcí

duben 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30